'Body Basics'


‘ Terug naar de essentie en de eenheid van lichaam een geest.’

 

Wat is cranio sacrale therapie (CST)?

Cranio sacraal is afgeleid van cranium (schedel) en sacrum (heiligbeen). Hiertussen bevindt zich het centrale zenuwstelsel. Dit is het besturingssysteem van ons lichaam. Alles wat er in het lichaam gebeurt wordt gestuurd of beïnvloed door het centrale zenuwstelsel.

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit het ruggemerg en de hersenen. Beiden worden beschermd (en beïnvloed) door het hersen- en ruggemergvocht, de hersen- en ruggemergvliezen en schedelbeenderen en de wervels.

Het cranio-sacrale vocht (dit is het vocht dat rond de hersenen en het ruggemrg circuleert) circuleert binnen dit hele systeem. Door de ritmische pompbeweging van dit vocht ontstaat er een golfbeweging die over het hele lichaam uitdeint én voelbaar is. Dit is het cranio sacrale ritme. Deze golfbeweging laat de schedelbeenderen, wervels en het heiligbeen kleine bewegingen maken die ook voelbaar zijn.

De werking van dit pompsysteem (het cranio sacrale ritme) kan verstoord raken door lichamelijke en/of emotionele oorzaken.

Een lichamelijk trauma (bv. een val, een ongeval, een verkeerde beweging, …) kan een minimale verschuivingen in de wervelkolom doen ontstaan. Hierdoor raakt ook het cranio sacrale pompsysteem ontregelt.
Deze ontregeling kan heel wat verschillende gevolgen hebben : houdings- en bewegingsproblemen, coördinatie- en spraakproblemen.

Als emotionele trauma's (b.v. onverwerkte jeugdherinneringen, te grote werkdruk op school, verlies door scheiden of overlijden) niet de kans hebben gehad verwerkt te worden, zetten ze zich vast als spanning in het geheugen van het bindweefsel en/of de spieren.
Op deze wijze kan het cranio sacrale systeem dus ook ontregeld worden.

Het lichaam heeft een groot vermogen om zichzelf in evenwicht te houden, ondanks allerlei trauma’s die het oploopt. Wanneer echter de grens van het aanpassingsvermogen overschreden wordt, kunnen zich allerlei klachten voordoen. Echter de oorzaak van deze klachten ligt dan in een veel vroeger stadium. Zo kan iemand jaren na een trauma (lichamelijk of emotioneel) last krijgen van hoofdpijnen, concentratiestoornissen, …

De behandeling is erop gericht om de weefsels hun oorspronkelijke bewegingsvrijheid terug te geven en spanningen los te laten. De taak van de therapeut is om het lichaam te helpen herinneren hoe het was zonder deze spanningen.

De gebruikte technieken zijn zachte druk- en trektechnieken op de schedelbeenderen, de romp en het heiligbeen.

Daar we bij CST werken met het centrale zenuwstelsel (HET besturings-systeem van het lichaam), zullen als gevolg van de behandeling op allerlei domeinen veranderingen optreden :
• Mentaal/emotioneel
• Biochemisch
• Fysiek (lichamelijk)

Bij welke aandoeningen kan CST een verlichting en/of verbetering bieden?

• Rug-, nek- en schouderklachten.
• Maag- en darmproblemen.
• Whiplash.
• Kaakgewricht problemen.
• Hoofdpijn en Migraine.
• Sinus problemen.
• Stimulering van het immuniteitssysteem.
• Parkinson.
• Gebrek aan energie.
• Depressies.
• Slapeloosheid.
• Psychisch, seksueel en emotioneel misbruik.
• Post traumatic stress release.
• Postnatale depressie.
• Stress.
• Angsten van onduidelijke oorsprong.
• Epilepsie.
• Eenzaamheid.
• Leer- en leesmoeilijkheden.
• ADHD.
• Innerlijke onrust.


‘ Cranio-sacraal werk bevordert innerlijke rust, meditatie en algemene gezondheid én geeft een gevoel van welzijn.’