'Body Basics'


‘ Terug naar de essentie en de eenheid van lichaam een geest.’

 

In de kinesitherapie is mijn doelstelling om het lichaam holistische te ondersteunen in zijn genezingsproces. Zo kan er terug optimaal gefunctioneerd worden, nadat het genezingsproces is voltooid.

Dit geldt zowel voor het dagelijkse leven, het dagelijkse werk of de sportbeoefening. Afhankelijk van welk van deze drie voor jou van toepassing zijn, zal een behandelstrategie worden opgesteld.

 

Voor het dagelijkse leven is deze stategie om zo snel mogelijk de activiteiten van elke dag kunnen hervatten. We gaan tevens op zoek naar de oorzaak van de klachten. Indien nodig maken we aanpassingen zodat herval wordt uitgesloten.

Voor de sportkine liggen de doelen hoger, omdat sport meer van het lichaam vraagt.

Eerst zullen we het letsel zo behandelen dat het optimaal ondersteund wordt in zijn genezingsproces. Daarvoor gebruiken we zo veel mogelijk van de onderaan opgesomde werkmiddelen.

Ondertussen zullen we de conditie van het lichaam onderhouden, zonder het letsel te veel te belasten.

Als laatste zullen we het lichaam optrainen om te voorkomen dat er herval optreedt.

 

Werkmiddelen :

..............................kinesitherapie.
..............................manuele therapie.
..............................medische trainingstherapie.
..............................pododlogie.
..............................statiekcontrole.
..............................osteopatische technieken.
..............................cranio sacrale therapie.
..............................taping.
..............................massage technieken.
..............................orthomoleculaire ondersteuning.
..............................sportvoeding.


Wat is holistisch werken.

Bij holistisch werk wordt het lichaam in zijn totaliteit behandeld. Dit wil zeggen dat elk onderdeeltje van het menszijn mee in rekening wordt gebracht bij het zoeken naar de oorzaak en de behandeling van de klachten. Lichaam en geest worden samen bekeken om de juiste oplossingen te vinden.Home