'Body Basics'


‘ Terug naar de essentie en de eenheid van lichaam een geest.’
Peter Roosen is ...

... bezield in het werken met het menselijk eenheid van
lichaam en geest.


Peter Roosen studeerde lichamelijke opvoeding en kinesitherapie. Hij
werkte als kinesist in de psychiatische revalidatie en later in de
sportrevalidatie. In beide werkdomeinen is hij steeds blijven zoeken naar
de oorzaak van het niet juist functioneren van het lichaam (ziekte).
Dit alles leidde tot het bestuderen van de samenwerking tussen lichaam
en geest, en hoe ze mekaar beinvloeden bij het ontstaan van
lichamelijke klachten.

De volgende stap was nagaan welke bijdrage de therapeut kan leveren om
het lichaam te helpen terug zijn natuurlijk evenwicht (gezondheid) terug
te vinden. hij koos voor de therapieën waar lichaam en geets als één
geheel gezien worden,en waar men via lichamelijk werk ook het
mentaal/emotionele deel van ons lichaam kan beïnvloeden.